Ciekawostki Śląska

Beskidy Tak często mówi się “Beskidy”, że powoli umyka to, że składają się one z dwóch Beskidów – Beskidu śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Jeden Beskid od drugiego odróżnia przynależnoŚć regionalna – pierwszy należy do śląska, a drugi do Małopolski. W obu Beskidach żyje autochtoniczna ludnoŚć góralska – Górale śląscy i Górale Żywieccy.

Pustynia Błędowska W małopolskiej Dąbrowie Górniczej znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych województwa Śląskiego. Jest nią jedyna w Europie naturalna pustynia. Powstała ona w wyniku rozległej wycinki lasu i eksploatacji przemysłowej tego bogatego w piasek terenu w XIX wieku. Skutkiem tego jest pustynna równina z afrykańską roŚlinnoŚcią i zdarzającymi się czasem fata-morganami.

Trójkąt Trzech Cesarzy W województwie Ślaskim, niedaleko ŚródmieŚcia Śląskich Mysłowic znajduje się historyczne miejsce styku trzech cesarstw, które doprowadziły do rozbiorów Polski – Rosji, Prus i Austrii. Dzisiaj zbiegają się tu granice trzech miast należących do woj. Śląskiego: Mysłowic (kiedyŚ w Prusach), Sosnowca (kiedyŚ w Polsce pod zaborem rosyjskim) i Jaworzna (kiedyŚ w Polsce pod zaborem austriackim).